Det var länge sedan vi spelade vår "hemmabana" Serena men det gjorde vi idag i mycket trevlig sällskap. Det var Roger och Inga-Lill från Partille och så Bosse och Britt-Louise. Tjejerna mötte killarna i matchspel och puttävlan, det var kul och hårt ända in till sista hål.

På kvällen hade vi nöjet att få bjuda storasyster Birgith och Lennart på middag, den blev uppskattad. Barndomens upplevelser diskuterades och genomgicks, det skiljer åtta år oss emellan. Vi lärde nog aldrig känna varandra i hemmet, det är faktiskt nu som vi kommit varandra närmare och det är ju så trevligt.